PLÀNOL BASE   >>  REPRESENTACIÓ DEL TERRITORI PER A PRESA DE DECISIONS
>> DELIMITACIÓ DE FINQUES >>
MEDICIÓ SOBRE EL TERRENY > SUPERFÍCIE REAL > LLINDARS ACTUALS > ACORD ENTRE VEÏNS > ATERMENAMENTS > ...
>> PROPIETAT - REGISTRE - NOTARI >>
INFORME DE PROPIETAT > PER A COMPRA VENDA > SEGREGACIONS > MAJOR CABUDA > HERÈNCIES > ...
>> PROPIETAT CADASTRE >>
CORRECIÓ BASE GRÀFICA I TRÀMITS CADASTRALS > ACTUALITZACIÓ DE PARCEL·LES I TITULARS > ACTES DE DELIMITACIÓ > ...
 
 
>> AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS  >>
ENGINYERIA > ARQUITECTURA > TERRITORI > PAISATGE > ITINERARIS > GIS > ...
>> REPLANTEIG D'OBRA  >>
EDIFICACIÓ > URBANITZACIÓ > VIALITAT > ESTRUCTURES > CUBICACIONS > PERFILS >...
>> DELINEACIÓ - ESTAT ACTUAL  >>
PLANTES > FAÇANES > SECCIONS > INSTAL·LACIONS > AS-BUILT > ...
>> INFORMES - DICTÀMENS  >>
DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA > DICTÀMENS PERICIALS > ...
 
Trepitgem el terreny. Experiència i professionalitat, adaptabilitat a cada tipus de projecte.  
Mètodes topogràfics amb tecnologia i aparells d'última generació. Coordenades segons cartografia vigents.

Membres del Col·legi Oficial d'Enginyer Tècnics en Topografia de Catalunya i Col·legi Oficial de Tècnics Delineants.

>> CONTACTE >>972 274 074 - 676 336 576 - OLOT -